Dronebeviser udgår og dispensationer genindføres

Det at være på Grønland, høre under dansk luftrum og ikke flyve under EU-regler kan give forklaringsproblemer.

Men vi vil her forsøge, at gøre det klart – i tekst, hvordan dronebeviserne som nu pr. 31/12-2020 udgik – og hvor dispensationer blev genindført med kravene omkring ansvarsforsikring og driftshåndbøger.

Dispensations-systemet

Fra 2014-16 havde vi et system på Grønland, hvor der var nogle restriktive regler for droneflyvning, der blandt andet gik ud på følgende:

  • Holde 5 km afstand til lufthavne og helikopterflyvepladser
  • Du må ikke flyve i bymæssigt område

Disse to regler begrænsede mulighederne for at flyve i Grønland. Derfor kunne man søge om såkaldt dispensation for reglerne og dermed få lov til at:  

  • Flyve tættere end 5 km til lufthavne og helikopterflyvepladser
  • Flyve i bymæssigt område

Man fik en dispensation ved at gøre følgende:

  1. At deltage på et kursus hos dronepilot.gl
  2. At få lavet en godkendt driftshåndbog (hører med i vores kursuspakke), hvor man beskriver, hvilke procedurer man overholder for at overholde lovgivningen

Vi tilbød begge dele gennem dronepilot.gl, således at man efter at have været på kursus hos os, kunne få sin dispensation og flyve lovligt i Grønland.

Dronebevis-system

I 2016 blev der indført et nyt regel-system i Danmark. Reglerne var de samme, men i stedet for en dispensation, skulle man have et dronebevis. Det fik man udelukkende gennem et kursus, således at kravet om driftshåndbøger frafaldt. 

dronepilot.gl tilbød derfor alle kursusdeltagere et dronebevis i stedet, således at man efter at have været på kursus hos os, kunne få sit dronebevis og flyve lovligt i Grønland.

Reglerne fra 2021

Et nyt EU-regel-system er blevet indført ved overgangen til 2021, og eftersom Grønland ikke er med i EU, så går Grønland nu tilbage til dispensations-systemet.

Det vil sige, at alle der ønsker at flyve tættere på lufthavne, helikoptorpladser og flyve i bymæssigt område, de skal leve op til kravene til dispensationer igen, hvilket jo kræver et kursus og en driftshåndbog.

Det er lige præcis, hvad du får på vores kursus gennem dronepilot.gl.

Hvis du allerede har et dronebevis fra det tidligere system, bliver det blot sidestillet med en dispensation fremover – og du kan fortsat flyve som du gjorde før. 

Så det har ingen betydning, om du har en dispensation eller et dronebevis. Den eneste forskel er, at man ikke længere kan få et dronebevis – nu det nu kun dispensation man kan få.