dronepilot.gl arrangerer i samarbejde med droner.dk dronekurser i Grønland.

Der er planer om, at afholde flere nye dronekurser i Grønland.

Vi har aftalt, at vi holder prisen på kun 7.999,- DKK.

Pr. 31/12-2020 er de danske regler igen gået tilbage til udarbejdelse af driftshåndbøger og at der skal udstedes dispensationer til at flyve med droner på Grønland.

Udgiften på udarbejdelse af driftshåndbog ligger på 2.999,- DKK pr. virksomhed.
Virksomheder som får udarbejdet driftshåndbog skal også regne med, at have en sagsbehandlingsafgift fra Trafikstyrelsen.

Vi har også arrangeret – at samtlige deltagere kan nyde godt af AMA-midlerne i Grønland.
Dette bevirkede, at deltagere fra kysten kunne få refunderet rejse- ophold- samt dagpengeudgifter.

Følg med i vores hjemmeside, for at se – hvornår den næste kursus afholdes!